Lavezares Northern Samar
"LAVEZARES today is towards tourism and cultural development... it is endowed with God's giving gift of nature's beauty and splendor. People must see and appreciate what Lavezares can offer. (Honorable Mayor Quintin B. Saludaga)

Town History (Part 2)

SONGS AND POEM COMPOSITION

Posted by Lavezares, Northern Samar on January 14, 2009 at 1:00 AM

(This project is a work in progress by Mr. Rodel Cuyco and company. It is unedited and posted here.)


WAR SONG
Copy from the History of Lavezares Reading Material

(This song was being sung by Meritt and the Philippine Constabulary soldiers as they marched through their operation to flee towards the forest to hunt the Pulahanes or anti-americans.)


Linggawi/linggawin an kakadtuan
Mga asay an purik-anan
San mga tawu nga tampasakan

Diri ko karuyag nga luha mangarabigay
Kay asay an sumpa sugub ug sundang
Amu an hinganiban
Ngadtu sa pag-aawayan


ARINGKINDINGKINDING
A lullaby

(It was sung by Mamay Ompen Flores whenever she cradled a baby).

Aringkindingkinding
Si tatay mo hain ringkinding
Arinkindingkinding
Hanapa kun hain ringkinding
Ringkindingkinding
Arinkindingkinding
May tuyu na lain


AN IDRU
A lullaby

(Heard by the compiler from his father when he cradled to sleep his baby sister.)

Ini na idru, ini na idru maupay sakyan
Kay malaksi, kay malaksi dumalagan
Pira an pliti, pira an pliti
Unu baynti
Kada bwelta, kada bwelta
Dos kwarinta

ASAWA
(A Love Song)

(This song was taught to the compiler seven years ago by Nicanor Bordeos;
Copy from the Compiler?s file.)

Nanu nga imu aku in iinisugan
Baman sa balay may man katimahan
Atun bugas tunga sin garatsan
Atun igsura an gin tatakluban an ulu sin tamban

Hala na gad asawa lakaw na ngan pangutang
kay makadtu si Roger, ngadtu sa bulangan
baman kun mapirdi an imu inutang
imu pagbabaydan, imu pagbabaydan san imu in labhan

(UTRUHUN AN UNA NGA MGA LINYA)

Hala na gad asawa lakaw na ngan pangutang
Kay makadtu si Pedro, ngadtu sa huyguan
Baman kun mapirdi an imu inutang
Imu pagbabaydan, imu pagbabaydan san imu in labhan


LUBI-LUBI
(An Occupational Song)

Lubi-lubi lubi
Lubi lingkuranay
Akun pagsasak-un
Akun pagsasak-un
Dara ko an lahug ug dawatan

Kun maruruyag ka magkaun sin silut
Ay Diyos ko, nga didtu la
Kan nanay nga didtu la
Kan tatay na didtu la
Pakigsabut

AKO NAGTATANUM SIN LEMON
(An Occupational Song)

Ako nagtatanum sin lemon
Sa iyu libut bayai
Namunga kurikut, kurikut
Uyagan san buktut

Nang gamut ug nanaringsing
Tiunay kan Inday kasingkasing

AN MAYA
An Occasional Song

Nanu kay malipayun an maya
Nagsarayaw ngan nagkaranta
Malipayun kay waray uran
Nahihinug an kaparayan

ANTUNGA
(Children?s Song)

Antunga Pitut
Na nala-utut
Antunga antunga
Antunga antunga
Pitut napara
Napara utut

MISAY MISAY
(Miscellaneous Song)

Misay Misay Misay
Na mambanun
Nagsulud sa kwartu
An suga gin parung
Dali-dali ko man na panginanuun
Misay Misay
Kinupkup man dayun

Hala la, sigi la kupkup la
Basi maubus na an iya mantika
Hala la, sigi la kupkup la
Basi maubus na an iya mantika


KAKURI SAN BUUT PAG-INU-INUHUN
(A Wedding Song)

Kakuri sa buut pag-inu-inuhun
Ini nga pagkasal di ko kaburut-un
Piru kay palad man ngan kasugu-anan
Akun kakayahun bisan ikamatay

Dinhi sinin balay akun kinamat-an
Mga handumanan di ko kalilimutan
Mga pagpalangga ni nanay ngan tatay
Nga waray pagkulang tikang pa san saday

KORO
Bisan ini nga sulud na akun katurugan
Inin akun katri hasta an ulunan
Bisan inin taplak akun hinumduman
San iyu pagpalangga nga waray hanturan

Si ako malusad kamu babayaan
An akun kabugtu-an di ko kalilimtan
An mga inup ko kunta man matuman
Bag-u nga pamilya nga akun dadatngan

KORO
Piru kun kinahanglan na kamu pagbalikan
Sugara la niyu ako mag-aandam
Lalaumi nala hasta nga kamatayan
An akun paghigugma...hasta kadayunan

KAUSWAGAN

(Composed by Barobaybay Misión School students
Copy from Mr. Rodel Cuyco?s file)

Amun nadudumduman isturya san kaupayan
Sadtu nga panahun an tawu d? sugad niyan
Panginabuhi sadtu kwarta di? kinahanglan
An tawu naukuy sa maupay nga katuy-anan

KORO
Araway ug kabiduan di? maiimdan hasta niyan
Hiugmaay burubligay an tuyu san katilingban
Kalipay ug kaupay nakaukuy sa kabalayan
Kaupayan sa Lavezares naiimud kauswagan

Atun inu-inuun an kabataan niyan
Pukawun ipadumdum sa ira kauswagan
Buhayun an batas nga waray gin tatalikdan
Basi nira maadman nakita an katalwasan.
(UTRUHUN AN KORO 2X)
Kaupay sa Lavezares naiimud kauswagan


INNOCENT?S REVENGE

(Composed by Batch 20, a youth band,
Copy from Mr. Rodel Cuyco?s file)

Thousand lives are killed in each year
Their bodies lying dead on the street
Their innocence is victims of the violence
And there?s no one to be blame why they?re dead

The dead are rising from their tombs
Because of their anger to the world
The dead are rising from their tombs
Because of their anger to the world

The war are breakin? the silence
Their happiness are conquered by their fear
They?re calling their moms they wish for peaceful day for the world
(Repeat Chorus)
Ad lib (Repeat Chorus)


BUHAYIN ANG BANSA

(Composed by Batch 20, a youth band
Copy from Mr. Rodel Cuyco?s file)

Verse 1
Hoy! Hoy! Wala ka bang napupuna
Sa ating paligid na iyung namamata
?Diba?t bawat sapa?y halus patay na
Lahat ay kay dumi at kasumpa-sumpa

Verse 2
At kahit saan ay iyong madarama
Unti-unting paligid natin ay nawawasak na
Ang dating hanging kay sarap langhapin
Ngayo?y polusyon ang hated sa atin

Chorus
Tayong lahat ay magkaisa
Gamutin ang sugat na ating nadarama
Ang dating kalikasan ay ibalik na
Buhayin natin muli ang ating bansa

Verse 3
Mga lamang dagat ay nalalason
?Pagkat tubig natin an may polusyon
Mga punong sa atin ay nagbibigay sigla
Dahil lamang sap era, ngayo?y paubos na

Verse 4
Pagkawasak ng mga bahay at kagamitan
Dulot ng bahang sadyang napakalupit

LAVEZARES

(Composed by Val Delos Reyes
Printed in Lavezares Town Fiesta 2006 Souvenir Program)

Sa pagsidlit san adlaw sa sirangan
Kamurayawan an huni san katamsihan
Hangkupan sugad san paglaum
Lus-ay atun kabubuwasun
Pangandam ayat san kagab-ihun
Gin abiran balhas ug kakurian
San napara nga kaapuy-apuyan
Kapungut dinhi sa amun dughan

Lavezares tuna nga natawhan
Nahi-ipli an unud sa kasaysayan
Gin abiran balhas ug kakurian
San napara nga kaapuy-apuyan
Kapungut dinhi sa amun dughan

KORO

Lavezares ikaw an Pinonayan
Bahandi mo waray katugbang
Namumukadkad sin kahuraan
Sa pagbabag-u san kasaysayan
Lavezares amun pananalipdan
Pag atamanun san im kabataan
Salag ka yana sin kalipayan
Sayud an Ponay dinhi sa amun dughan

Kairu san tuna nga gin kamat-an
Kun ini atun la pagpasibay an
Sanglit gad kita manhunahuna
Daw talwas nga Ponay sa kalangitan
Magkampay tubtub sa kauswagan

(UTRUHUN AN KORO)

Babantayan san im katulina

LAVEZARES/PINONAYAN

(Composed by Rev. Fr. Alejandre V. Galias, SMAHE
Copy from Mr. Rodel Cuyco?s file)

(This song is inspired by the brief history of Lavezares. Ponay is a kind of bird. The place where Ponay lived was called Pinonayan, which was a tiny fishing village where the early inhabitants, mostly Bicolanos, steadily grew in number. Henceforth, Ponay relocated in a mountain now called Pinonayan while the old Pinonayan has become Lavezares.)


O an tamsi nga layaw naglalayaw-layaw
Nahugdun nalupad bisan diin ikalpad
Sin balay siya waray nga sadang pamahuway
An tamsi nga layaw, an tamsi nga Ponay nakalipay

Kun an hangin amihan naglalayaw-layaw
Bis? pa ngani habagat nalupad sin kalipay
An tamsi nga Ponay sa puso makalumay
An tamsi nga Ponay, sa Pinonayan an puruy-anan

Lavezares san Norte bungtu nga minahal
Pury-anan sanhi san tamsi nga Ponay
Lavezares na niyan dati nga Pinonayan
An tamsi nga Ponay san Lavezares kalipayan


LAVEZARESNON
A party song

(Composed by Elementary Teachers
Copy from Mr. Rodel Cuyco?s file)

An Lavezaresnon makiangayun
Kamaabi-abihun ngan mabinuligun
Waray ka iiliwun kay pirmi malipayun
Maupay an pam,ayhun ngan mahiyum-hiyum

An Lavezaresnon makisasangkayun
Diri kaarawdan kay kakisasayawun
Hinggyap an kalipayan, waray na hahanapun
Kay an Lavezaresnon kalipay an ayun

KORO

Hala sigi sangkay sayaw na, an inu padis naghuhulat na
Mahusay siya, batan-un pa taga Lavezares na daraga
Paniguru ayaw pag-alang kay diri ka gud aatrasan
Basta sayaw diri naundang bisan maagahan

Dinhi sa Lavezares waray kabarak-un
Ngan diri kaaralngan kay bungtu na mahimyang
Damu an mahusay na kababayin-an
Bungtu san Lavezares imu makikit-an

An Lavezaresnon pirmi matawatawa
Kun inu kikitaun baga?n waray problema
Pirmi malipayun an pamahung-pahung
An mga pamayhun ka mahiyum-hiyum

 


BARAAN NA BIRHEN MARIA DE LE SALVACION
A festival song

(Printed in Lavezares Town Fiesta 2006 Souvenir Program)

Baraan na Birhen Maria De La Salvacion
Mal na patrona san Lavezaresnon
Putli nga babayi labaw san ngatanan
Sa bug-us na bayhun sinin kalibutan

KORO

Sa mga binuhat ikaw an pinili
San Diyos magburuhat
San tuna ug langit maaghup nga iruy
San anak hamili aada sa Imu
Kauary nga hingpit

(Utruhun an una)
Aada sa Imo
Kauray na hingit


PONAY SONG

(PINONAYAN ORGANIZATION OF THE NEW ARTISTIC YOUTH)
(Val yma de rey)


1 -- ISANG KAWAN NG IBON AY MULING NAGLIPARAN MAY PATUTUNGUHAN PA NGA BA AT MADAPUAN?
TAGLAY NILA'Y PAKPAK, ALAMAT AT KASAYSAYAN
NA GAGABAY SA PAGBUO NG DATING KANLUNGAN


11 -- ITO'Y MUNTING PANGARAP NG MGA KABATAAN
MAG - ALAY NG TUWA, SIGLA'T MGA KAKAYAHAN
IBA'T - IBANG SINING ANG INYONG MAPAPANSIN
BIGYAN PO SANA NG DAAN GABAYAN
ANG AMING ADHIKAIN
La?. La?. La?.. la?. .la?. la ?.. .la ?. La?.. la? la la


KORO: MGA KABATAAN HALINA'T MAGKAISA
IWAKSI ANG MALING KAISIPAN
TULAD SA KAWAN NG PONAY, IBONG MALAYA
MAGHAHANAP NG PUNO MAY SANGA'T MAY BUNGA
ISANG PUGAD, ISANG KULTURA NG PINONAYAN
ITAGUYOD AT ITO'Y KAYAMANAN.


111 -- KAMI ANG KAWAN NG PONAY MAY ISANG HANGARIN
MAIBAHAGI SA INYO TALINO AT GALING
SANA'Y MAITUWID MAKITANG KAMALI- AN
MAGSILBING ARALAT HAMON SA
NAGKAKAISANG KABATAAN

(ULITIN ANG KORO)

?? TULAD SA KAWAN NG PONAY IBONG MALAYA
MAGHAHANAP NG PUNO, MAY SANGA'T MAY BUNGA


ISANG PUGAD, ISANG KULTURA NG PINONAYANAN
ITAGUYOD AT ITO'Y KAYAMANAN
MAGKAISA MGA KABATAAN
MAGKAISA MGA KABATAAN.

B U G S A Y P A R U P A N P A N G I S D A
(Val yma de rey)


I - INEN MGA BALUD SA KADAGATAN
GUINHUHUYOG SAN HANGIN NGA AMIHAN
RANGGAT SAN KABITUN- AN SA KALANGITAN
LAMRAG SA BALUTO NGA GUINDUDUYAN.

I - BUTNGA SININ LAWOD MAKULBA SA DUGHAN
LABI TIGDA NGA NASIRUM KALANGITAN
KAHADLUK ,SUBASKO BALUD NGA NADAGKO
KALANIT SAN URAN SUGAD DAW LATIGO.

KORO

BUGSAY PARUPANGISDA TUBTUB SA DURUNG - AN
BALUD NGA NASULOD BALUTO PALIMASAN
TIMBANG SA TAO, SUGAD MAN SA WALA
AYAW LA KAHULOP KAHADLOK SA DUGHAN LA
MANIMBANG KA NALA PARUPANGISDA111- BUGASY NGA NAIBAS LABAY SAN PANAHON
LUBAD NGA HUKOT PUNU SIN TANGBOL
KAWIL NA MAY PAON PADAYON GUINTUTULON
ISDA NGA GUTOM HINGYAP GUD PAGKAON

KORO 11

BUGSAY PARUPANGISDA KAKURIAN PAGTABUKON
BALUD NGA NASULOD ANGAY PALIMASON
TIMBANG SA TUO, SUGAD MAN SA WALA
TAMA BA SANGKAY MAGLINGKOD SA BUTNGA
MANIMBANG KA NALA BA PARUPANGISDA.

(UTRO KORO 11)

?? BUGSAY, BUGSAY LA PARUPANGISDA ( 2X )


PAWOD NGA BALAY
( val yma de rey )


1 - KON ATON PA MAHINUMDUMAN
SANHI KABATAAN LI - AWAN
URUDYAG KANRA INDAY HAWAN
PAWOD MALAY - BALAY AMO AN SIRUNGAN.

11 - LAKAT - LABAY SAN PANAHON
DI' MO DANAY PAG - ABATON
YANA SI INTOY UG SI INDAY
NAHUNONG DIDA MAANYAG NGA BALAY.

KORO
PAWOD NGA BALAY
HUGOT IGINHIGOT SA UWAY
MARIG- ON NGA BALAY
GUINTINDOG NI TATAY UG NANAY
PAGKIT- ON KAUPAY
SIMPLE MURAYAW PANIMALAY
WARAY PAGPAPAS (WARAY SIN PAGPAPAS)
DIDA AN KALIPAY SA PAWOD NGA BALAY
PAWID NGA BALAY, PAWOD AN BALAY.

111 - SANGLIT DI' UNTA MAGLUBAD
AN PAGHIGUMA IGUINSAAD
KAY BANGIN AN PAWOD NGA BALAY
MARUMPAG PAG- UKYAN PAMILYA SAN ANAY.

( utro koro 2x )


. P I L I P I G .
(val yma de rey)

1- DINHE SA AMON BARYO
DARAGA UG OLITAWO
KALIPAYAN GAWI DI' KAMI PERWISYO
SA AM' BARANGAY KAMI AN IDOLO

KAPOT AN NIGO SANKABABAYEN- AN
HUMAY MABERDI PA GUINSISIG, TINAPHAN
KALALAKEN- AN KANRA MAN AN BAYO
TAYMING AN BUNGKOL SA LUSONG LUHO


11 - AYAW KALIMTI PAGLISKAY
BANGIN MATUBOD AN HUMAY
SENTRO AN PABUNGKOL SA LUSUNG LUHO
TUNOG SAN LUSUNG DI' MAGSENTUNADO

HALA SIGE LA AN LUSUNG PAGBUTNGAN
HUMAY NASANLAG NA GUINSISIG, TINAPHAN
KARASA KAHUMOT KAY MAPASU

KORO:

PILIPIG MARASA LABIHAN BAG- O PINILIPIG
BATA UG TIGURANG NAAYON PILIPIG
BUNGA SAN PAGKAURUSA
PILIPIG, PILIPIG URAY PAGKAON SA KABARYUHA
WARAY MALUPIG KUN IGKUKUMPARA
PILIPIG NANAM PILIPINHON.

( utro 11 ug koro?)

? PILIPIG NANAM PILIPINHON ( 2X )


UNOD SAN KALIBUTAN
(val yna de rey)


I - KAPATAGAN, KABUKIRAN MGA KAKAHUYAN
SALOG, SAPA UG KADAGATAN
KAHAYUPAN, KATAMSIHAN MGA KAISDAAN
TANAMAN SAN GAMHANAN PARA SA KATAWAN
HARUPOY SAN HANGIN SA KAPATAGAN
ULAWANON NGA SIDLAK SUDANG SA SIRANGAN.


II - HUNI SAN PANKAGAB-IHON MGA KAMANAMPAN
SARIBO SAN URAN DIDT'' SA KAUMHAN
MATAMBUK ATON KATUNAAN SADANG PAGTAMNAN
UNOB NGA BAHANDI SA KALIBUTAN
HINGPIT NGA DALAN SA KAUSWAGAN
HALAD MO GAMHANAN PARA SA KATAWHAN.
Hmnn? hmnn? hmnn? hmnn? hmnn? hmnn.. hmnn?

Refrain: (solo)

KUNDI DIDA SA AKON PAGLAKAWON
NAHIPAKDOL AKO TUOD SAN KAKAHUYAN
LAWAS KO NAHITUMBA KARAT-AN NAHINGADTOAN
GUTAK UG NAGRASAY TUNA DAW KA LUBNGANAN
WARAY KO NA MAHIKIT-AN ADTON KATAMSIHAN
HANGIN MAPASU SUNGAW SAN NAISOG NGA BULK
HUNI SAN KAMANAMPAN DAW NAGTATANGISAN
DAGAT, SALOG UG SAPA DAW LUHA SAN KALIBU

( utro I -II )


*B A R I B A D O N*
(val yma de rey)


I - IGPAPANANGLIT KA USA NGA GUINHIHINGYAP
RAYHAK AN NADUSO NGA IKAW AN MAHAPIHAP
ABID SAN TUBIG MAABAT SA AKON DUGHAN
NAWAWARA AN KAPASU SA AKON KALAWASAN.


II - PADAYON AN PAG-AWAS WARAY GUD KAPAGALAN
MAADLAW, MAHURAW MASUP-AY KON MAURAN
DI' GUD MAPUPUGNGAN BISAN MO SAPUNGAN
KAY DAW UNGARA KITA PAGSERBIHAN.

KORO

BARIBADON SAPA NGA GUINSASARAAN
DIDA ANURAN PANYO KO BINURDAHAN
IGUINDAMPIG SA KAN EDAY LARABHAN
SANGLIT HIGUGMA DIDA AN KATUMANAN
BARIBADON DI' KA MAHINGALIMTAM
BIS' DANAY NALA IKAW MAHIKIT-AN
NALIKAY AK SI EDAY AKO PAG-ISGAN
BANGIN AK PANYO IBA AN HINADTOAN.

(intrumental)
(utro II ug koro)

??. BARIBADON SAPA NGA GUINSAARAN
BARIBADON DI' KA MAHINGALIMTAN


TUNOG LAVEZARESNON
Composed by Yulo Bordeos

Lavezares an akon bungto nga natawhan
Hangin tikang sirangan, kahamot abot kabukiran
Bungto nga malipayon, bayhon nga mag hiyom-hiyom
Tawo nga nag-urongyon, mabinuligon
Didto sa kapasakyan, may nag uuma, nagtatanom
Kay basi sa unina, may-ada pag-aanihon
Pag-abot san kagab-ihon, tugob sin kalipayan
Pag tokar san guitarista, alapa an bisita

CHORUS I

Manoy hala bira sayaw na, ipadayaw an imo pigura
An im padis naghuhulat na, bisita ta mahusay nga meyora
Manoy hala bira sayaw na, sugad san pugo naglulukso
Kay an bisita naglayaw layaw, kalubay pumustura

Didto sa kabukiran, mabudlay man an kalawasan
Huni san katamsihan, bulong san kagul-anan
Ngadto dagat bakudlan, may nangingisda, nanagunason
Waray sin kapaglanan, hangtod sa kakurulpon
Pagtunog san kampanaryo, nag-aalto tanan nga tawo
Mamonay san trabaho, dayon besa kan lola lolo
Pag-abot san kagab-ihon, gawas tanan tuba sumsuman
Pagtukar san guitarista, sabay indak sa sonata

CHORUS II

Manay hala bira sayaw na, ipadayaw an imo pigura
An im padis naghuhulat na, gobernador san aton probinsya
Manay hala bira sayaw na, sugad san ponay nagdudupa
Kay an bisita nagsasarisid, maabtik pumostura

AD LIB


CHORUS III

Sangkay hala bira sayaw na, ipaimod an imo pigura
An im padis naghuhulat na, LAVEZARESNON nga Maria Clara
Sangkay hala bira sayaw na, kay an gala nagkakalupad na
Kay an daraga, kumikinding kalambing pumostura
ven ?07

SUPERSTITIONS

HOLY WEEK
Diri magkaun sin sinugba o sinanlag kay magbubutik-butik an panit.
Diri mag-uyag o magpukpuk kay mabubuka an ulu san Ginoo.

FUNERAL
Diri magdara sin pagkaun tikang sa balay na may patay kay madadara an malas.
Diri manilhig.

HYGEINE
Diri mamaklu, manudlay, ngan magpaburug kun gab-i.
Diri manilhig kun gab-i.

BELIEFS

GRADUATION
Harani sa disgrasya an magtatapus pag-iskwela

NEW YEAR
Magluksu ngan piditun an irung pag-abut san alas dosi san kaagahun para maghataas.

MENSTRUATION
Luksu tikang sa pantulu na hagdan san talud sin may gapas sa ulu basi tulu lu kaadalaw an pagrigla ngan diri mabug-at sa ulu

FIRST OPENING OF THE DOOR AND WINDOW EVERYDAY
Sugarun ini:
Sulud makalilipay, guwas mga panulay
Sulud grasya, guwas mga disgrasya

WEDDING
Sabragan sin bugas an kinasal pagsulud sa balay basi tapu-un sira san grasya sa ira pag-asawa.
Hubaan san lalaki an sapatus san babayi na kinasal pagsulud sa balay basi diri abusuhun an babayi san lalaki.

BUILDING A HOUSE
Pagbutang sin gapas sa mga luhu na uusukan san harigi para magin magaan an kinabuhi san maistar sa balay

RELATION WITH OTHER PEOPLE
Mayaun nanglilibak sa imu pagnakagat mu an imu dila

HOLY WEEK
Makuri magpila an samad kun nasamaran sa Kamahalan

RESOURCES
Mataba an mga kinis kun nagbuburak an dapdap ngan nagaMATERIAL CULTURE

ASYAB
A sharp-curved metal with usually a wooden handle used in cutting rice stalks from the soil

PALPAGAN
Built from small branches of shrubs or trees used in segregating grains of rice from the stalk

NIGU
Made from bamboo; a circular-shaped used in separating hulls from the grains of rice

KUGAY
Usually long-handled; used to spread the rie grains when drying them under the sun

LUSUNG AND BAYU
Used to pound rice

SURUD
Connected with a tie to a carabao and used in plowing the field

KAWIT
A sharp curvd metal placed atop of a long-connected bamboos used in harvesting coconut

SUNDANG
A sharp metal which served many purposes to the farmers

TAKUBAN
A well-decorated wood where sundang is inserted for safety crrying

PURANG
Shorter than sundang; used to upoot crops and weeds


BARATNGAN
Used to haul coconuts

LUGIT
Used to separate copra from its shell

KAGURAN
Used in grating coconut to produce coonut milk

KANASTRU
Smaller than baratngan used to haul copras wen they are dried under the sun

LAHUG
A bamboo with an opening on etheir ends used as water container

HUNGUT
A coconut shell with a hole on its top used as water container or pitcher

TALUTANG
Made from bamboo and smashed with a stick to create a sound as a means of communication

BUDYUNG
An extra-ordinary large shell; used like whistle to produce sound as a means of comunication

LANTAKA
A bamboo with a hole on its both ends and on its upper body; used to produce bomb-like sound during Christmas Season

PANA
A meter-long or shorter metallic wire used to catch fish of crab

SIBUT
A net directed in a circular shape used to catch small fish or shrimp or as a container of the caught fish, shrimp crab or seashell

(From the files of Mr. Rodel Cuyco)
AGAHID
Larger than sibut used to catch fish or other marine poducts

SALBATANA
Composed with a Y-shaped branch, and an elastic string used with pebbles to shot birds

 

PANARIT

AN EXERPT FROM:

PANARIT

Nagpanarit si Maria
Didtu sa Belen na Banwa
Kay sin balay nangingita
Na sadang hunungan nira

Sira Jose katiayun
Nagbungyud namulung-pulung
Kun hain sira na laun
Pananarit sin paghunung

JOSE:
O, tagbalay kaluuyi
Kun sadang pasak-a kami
May upud ko na babayi
Sakit binabati

Upud na babayi
May biinabati

O tagbalay makadi kami
Ayaw kami kasinahi
Sinin paka-iras dinhi
Sanglit mabaya pag-agi

(From the files of Mr. Rodel Cuyco)

 

RIDDLES AND RHYMES

RIDDLES

1. Nanu na isda an maistra?

BATUN: Mamsa

2. An tayud in tuhug, an tubig in sab-it.

BATUN: Kinawil na Isda

3. Abut mo na, nag-iikid-ikid ka pa.

BATUN: Pag-iwang

4. Butu ni ama mo, inpulpug sa abu.

BATUN: Upus san kahuy

5. Naglusad si Maria, luun-luun an saya.

BATUN: Pusu san saging

PROVERBS

a) Proverbial Truisms

An tagak san putut, tagak san laya.

An batu na nagliligirun, diri gin lulumutan.

An tawu na diri namamati, may binabati

Dalagan san kinabuhi, lanat san kamatayun.

b) Proverbial Comparisons

Masmakagaraba an diri pagtahud sa ugangan kaysa sa kag-anak.

An barko an nadaup sa pantalan.

c) Proverbial Phrase

An tawu na maupay mag-isturya kun mangutang, makuri mabayad.RHYMES

The following rhymes are recited by children for fun and entertainment of day to day living. The recitation involved two or more persons. One would pronounce the lines excluding the last syllable of every line which would be recited by the partner or other persons present.)


1. Si Mister Tan
Nagkadtu sa kagubatan
Naghanap sin utan
Wara siya sarabutan
Inkagat an iya lalabutan


2. Si Manu Isko
Nagsakay sa barku
May dara na saku
An sulud san saku
Udu ko

The following counting rhyme serves the same purpose of entertainment and fun. It could be pronounced by a single individual but a number of individuals to recite this rhyme make it more funny and entertaining.)

Bak-one
Bak-two
Bak-three
Bak-four
Bak-five
Bak-six
Bak-seven
Bak-eight
Bak-nine
Bak-ten

(From the files of Mr. Rodel Cuyco)

 

 

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

6 Comments

Reply Jeff
11:54 PM on January 26, 2009 
Make some more....Pride of Lavezares...!
Reply CARL JAMIE SIMPLE S. BORDEOS
12:42 AM on January 27, 2009 
Manoy Rodel and I are doing some more research about Lavezares' history. Do not worry, we will be posting them here. Kumusta ngay-an?Regards sa imo ngan sa iyo tanan dida....
Reply CARL JAMIE SIMPLE S. BORDEOS
12:45 AM on January 27, 2009 
Manoy Rodel is inviting other Lavezares youth to join us. By the way, you can help. You are now in the US, and somehow you can also do research there about Lavezares' history. You can visit libraries there.
Reply Jeff
4:26 PM on January 27, 2009 
Okay, I will figure something out, if I have time or spare time, I'll make a research to it. However I am not going to make a promise, we will see.
Reply Champoyuppie
7:53 PM on January 27, 2009 
=)
Reply mary grace sacal
4:00 AM on February 25, 2011 
nice sya,,,, gawa pa kau ulit ng marami,,,heheh

Recent Blog Entries

by Lavezares, Northern Samar | 4 comments
by Lavezares, Northern Samar | 6 comments

Upcoming Events

No upcoming events